Pomoc

Wstęp

Portal Biuro Obsługi Intereseanta (BOI) służy do komunikacji interesanta z urzędem. Dzięki udostępnieniu przez BOI katalogu spraw w postaci elektronicznej, interesanci mogą załatwiać cześć spraw za pośrednictwem Internetu.

Interesant może załatwiać sprawy, bez konieczności wizyty osobistej w urzędzie, może też z tego miejsca pobrać i wydrukować dokumenty niezbędne do załatwienia spraw, w których obecność osobista jest wymagana. Do wypełnienia i wysłania formularzy elektronicznych niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, bądź też profilu zaufanego na platformir ePUAP. Na portalu interesant, może zapoznać się między innymi z katalogiem spraw świadczonych przez dany urząd jak również możne sprawdzić na jakim etapie realizacji znajduje się konkretna jego sprawa.

Opis głównych funkcjnalności:

  Zakładanie kont

  Dostęp do Biura Obsługi Interesanta można uzyskać poprzez:
  • założenie konta przez pracownika urzędu w systemie EOD Proton,
  • samodzielnie przez interesanta z poziomu strony BOI.

  W celu samodzielnego założenia konta interesant musi przejść na stronę BOI i wybrać opcje nowe konto.

  Po wybraniu typu interesanta pojawi się formularz, w którym należy wypełnić wszystkie wymagane pola, oznaczone kolorem czerwonym.

  Po wypełnieniu formularza, w dolnej części strony, zaznaczamy opcję oznaczającą wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych a następnie klikamy ikonę załóż konto.

  Po kliknięciu ikony załóż konto przeglądarka połączy się z serwerem, co może potrwać kilka sekund, celem sprawdzenia poprawności wprowadzonych danych. Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie na adres e-mail podany w formularzu zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie konta.

  Jeśli któreś z pól nie zostało wypełnione poprawnie pojawi się stosowny komunikat. Wiadomość generowana jest automatycznie przez portal BOI, a w swojej treści zawiera link którego kliknięcie jest niezbędne aby aktywować konto Interesanta.

  Po klikniecie w link nastąpi automatyczne przekierowanie na stronę BOI na której pojawi się komunikat potwierdzający aktywację konta.

   

  Logowanie do portalu

  Po wejściu na portal Biura Obsługi Interesanta użytkownik ma możliwość zalogowania się poprzez wpisanie hasła i loginu w odpowiednie pola znajdujące się w środkowej części strony portalu.

  Zalogowanie się do systemu daje użytkownikowi możliwość korzystania z wszystkich funkcjonalności jakie oferuje BOI.

   

  Zmiana ustawień interesanta

  Klikając w górnej części strony internetowej na login interesanta, użytkownik ma możliwość edycji ustawień konta BOI.

  Zmiana hasła lub przypomnienie hasła

  Zakładka zmiana hasła pozwala użytkownikowi na zmianę wcześniej zdefiniowanego hasła.

  W sytuacji gdy interesant zapomni hasło portal daje możliwość wygenerowania nowego hasła. W tym celu należy kliknąć opcję Nie pamiętam hasła umieszczoną stronie panelu logowania.
  Po kliknięciu opcji nie pamiętam hasła pojawi się kolejne okno kontekstowe w którym należy podać login oraz NIP lub REGON które zostały wprowadzone podczas zakładania konta.

  Po uzupełnieniu wymaganych danych pojawi się komunikat informujący o wysłaniu wiadomości e-mail z dalszymi instrukcjami na elektroniczny adres, który został wprowadzony do systemu podczas rejestracji konta. Wiadomość zawiera link po kliknięciu którego zostaje automatycznie wysłana kolejna wiadomość, zawiera hasło, dające już możliwość zalogowania się do systemu.

  Nowe hasło, które otrzymuje użytkownik zostało wygenerowane automatycznie przez portal. Użytkownik ma możliwość zmiany tego hasła w sposób jaki zostało to opisane wyżej.

  Zmiana danych

  W tej zakładce użytkownik ma możliwość edycji danych osobowych wprowadzonych do systemu podczas aktywacji konta.
  Przed zapisaniem zaktualizowanych informacji użytkownik portalu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wprowadzić aktualne hasło przy pomocy którego loguje się do BOI.

  Ustawienia powiadomień

  W ustawieniach konta użytkownik ma możliwość skorzystania z opcji powiadomień. W zależności od opcji która zostanie zaznaczona interesant ma możliwość otrzymywania informacji drogą mailową lub przy pomocy wiadomości sms wysyłanych na telefon komórkowy. Opcja powiadomień przy pomocy sms nie jest dostępna bezpośrednio po zapisaniu zmian. W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących uruchomienia usługi należy skontaktować się z administratorem systemu.

  Lista typów powiadomień podzielona jest na poszczególne kategorie. Wiadomości jakie otrzymuje użytkownik za pomocą usługi powiadomień dają możliwość śledzenia przebiegu postępowania administracyjnego na poszczególnych jego etapach, a także dostęp do wielu innych informacji.

   

  Nawigacja w portalu

  Użytkownik porusza się po portalu przechodząc do kolejnych zakładek umieszczonych w górnej części ekranu.

  Każda z zakładek może być dodatkowo podzielona na kategorie widoczne po przejściu do zakładki.

  Uzyskanie dostępu do informacji zawartych w poszczególnych zakładkach może wymagać od użytkownika rejestracji i logowania do serwisu.

  Kliknięcie na login użytkownika umieszczony w górnej części ekranu daje możliwość edycji ustawień konta zalogowanego użytkownika.

   

  Katalog spraw

  Katalog spraw zawiera zbiór wszystkich dostępnych aktualnie formularzy elektronicznych, które umożliwiają załatwienie interesantowi sprawy w urzędzie, bez koniczności stawienia się osobiście w siedzibie JST.

   

  Płatności

  Zakładka płatności, zalogowanemu użytkownikowi portalu, daje możliwość przeglądania kartoteki podatkowej zawierającej informację dotyczące rozliczeń należności oraz składników stanowiących podstawę naliczenia tych należności.

  W celu wyświetlenia płatności należy przejść do zakładki Start i wybrać kategorię do zapłaty.

   

  W zależności od ilości i rodzaju wnoszonych opłat, jeden interesant może posiadać kilka kartotek.

  Wybierając nazwę płatności system wyświetla szczegóły wskazanej opłaty w których można odnaleźć informacje dotyczące współzobowiązanych, przedmiotów opodatkowania oraz wysokości należności.

  Wysokość zarówno rozliczonych jak i nie rozliczonych należności została wykazana w tabeli płatności.

  Zaznaczając wybrane należności i wybierając przycisk zapłać użytkownik portalu ma możliwość dokonania płatności przelewem tradycyjnym lub wykorzystując system płatności elektronicznej.

  Po wybraniu płatności elektronicznej system przekieruje użytkownika na stronę operatora płatności internetowych. Przelew wykonywany jest poprzez wybrany bank internetowy lub przy pomocy karty płatniczej.

  Płatności internetowe wykonywane są przy pomocy usługi Paybynet. Każda transakcja obciążona jest prowizją pobieraną od Płatnika w zależności od wysokości kwoty przelewu.

  Tabela opłat

   

  Historia płatności

  Zakładka Start -> Do zapłaty pokazuje płatności które dokonywane były poprzez stronę BOI.

  Transakcja która nie została zakończona prawidłowo lub oczekuje na potwierdzenie realizacji zostaje oznaczona na liście płatności statusem rozpoczęta.

   

  Kontakt

  Urząd Miejski w Zawierciu
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie
  urzad@zawiercie.eu

   

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij